„Arbatėlė pas tetą Stasę“

Edukacijos metu dalyviai supažindinami su ekspozicija ir memorialiniais kambariais. Daugiau dėmesio skiriama kompozitoriaus Juozo Gruodžio žmonai Stasei Petrauskaitei-Gruodienei bei vienam iš jos originalių pomėgių – figūrėlių lankstymui iš saldainių popieriukų. Pristačius unikalią figūrėlių kolekciją, dalyviai, gerdami arbatą ir vaišindamiesi saldainiais, patys bando sukurti figūrėles iš popierėlių ir išgirsta dar daugiau įdomių istorijų iš Juozo ir Stasės Gruodžių gyvenimo.

Organizatorius: 
Kauno miesto muziejaus J. Gruodžio memorialinis skyrius
Telefonas: 
(8 37) 733 371
Adresas: 
Salako g. 18
Dar nebalsuota