A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus

A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus įkūrimo data laikoma 1927 m. gegužės 1 d. Tą dieną padarytas pirmasis įrašas A.Baranausko muziejaus-klėtelės pirmojoje lankytojų knygoje, kurią pradėjo rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis.

Pirmasis muziejaus pastatas - poeto ir vyskupo Antano Baranausko klėtelė. Ją 1826 m. (data įrėžta staktoje) pastatė poeto tėvas Jonas Baronas buvusiame Anykščių priemiestyje Jurzdike. Klėtelė statyta tiktai kirviu, be pjūklo, be geležinių vinių. 1839 m. klėtelė perkelta į dabartinę vietą. Klėtelėje mėgo ilsėtis Antanas Baranauskas, čia jis sukūrė poemą „Anykščių šilelis“ (1858-1859 m.). A.Baranausko brolio Jono anūkas rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis 1921 m. tėvų testamentu Baranauskų sklypą gavo kaip palikimą, klėtelę išsaugojo ir joje įkūrė Antano Baranausko muziejų - čia sunešė vyskupo baldus, lagaminą, smuiką, išsaugojo Baranauskų šeimos lovą, kraičio skrynią, lentynėlę, kur buvo laikomi poeto rankraščiai, 1863 m. sukilėlių ginklus.

Klėtelė - pirmas memorialinis muziejus Lietuvoje. 1945 m. A.Vienuolis oficialiai paskiriamas šio muziejaus direktoriumi, juo dirbo iki mirties 1957 m. rugpjūčio 17 d. Vienuolis rinko ir tvarkė eksponatus, buvo ir direktorius, ir ekskursijų vadovas. 1946-1947 m. atliktas klėtelės remontas: perdengtas stogas, pastatyti prieklėčio stulpai, įvesta elektra. A.Vienuolio rūpesčiu pastatytas klėtelės apsauginis gaubtas (arch. J.Kvašys). Gaubtas baigtas 1958 m., praėjus metams po rašytojo mirties. 1976 m. klėtelė konservuota.
Mirus A.Vienuoliui, 1957 m. jo name įkurtas rašytojo memorialinis muziejus (1957 m. rugpjūčio 19 d. LKP CK ir LTSR Ministrų Tarybos nutarimas „Dėl A.Vienuolio atminimo įamžinimo“). Faktiškai muziejus pradėjo veikti 1958 m. sausio mėn. Namo pirmajame aukšte įrengta ekspozicija, atspindinti rašytojo gyvenimą ir kūrybą, antrajame - memorialiniai kambariai. Darbo kambario aplinka palikta tokia, kokia buvo rašytojo mirties dieną.

Telefonas: 
(8~381) 58015, (8~381) 52912, (8~381) 52922
Adresas: 
A. Vienuolio g. 4, LT-29147, Anykščiai.
El. paštas: 
Tavo vertinimas: Jokio Vid: 1 (1 balsai)