„Linksmosios Cypruko istorijos“

Ar garsūs žmonės taip pat kažkada buvo vaikai?
Sukūrėme ekskursiją, kuri skirta patiems mažiausiems muziejaus lankytojams. Jiems pristatome žymių Lietuvos menininkų Miko ir Kipro Petrauskų namą, kurio memorialiniame bute yra išsaugota autentiška XX a. pradžios istorinė aplinka. Ir toje aplinkoje papasakojame, koks garsusis operos solistas buvo vaikystėje- kiek kelnių suplėšė ar kitų išdaigų iškrėtė…

Organizatorius: 
Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyrius
Telefonas: 
(8 37) 733 371
Adresas: 
K. Petrausko g. 31
Dar nebalsuota